“Değere Değer Katmak İçin Birlikteyiz.”

Anemon Grubu olarak yerli ve milli büyüyoruz.

30 yıllık sektörel bilgi birikimimiz ve yatırımcılarımızın beklentilerine cevap bulacağı Anemon Sistem Otelcilik (ASO)

modelimizle en optimal çözümler ile BİRLİKTEYİZ.

ASO Modeli ile 2020 yılında Elazığ, Aydın ve Diyarbakır’da 3 oteli zincirimize katarak 17 ilde 21 otelimizle değere değer

katıyoruz.

NEDEN ANEMON?

Yatırımcılarımızla proje safhasından itibaren BİRLİKTEYİZ. 

ASO modelimizle yatırımcılarımıza tekil bir otelin sahip olamayacağı kar odaklı bir yönetim anlaşması sunuyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASIL?

1. Planlama; Yatırımı yapılacak tesisin, doğru bölgede, doğru kapasite ve hizmet standartları ile konumlanmasını sağlıyoruz.  

2. Proje, Uygulama; Proje geliştirme, tasarım, inşaat, teknik altyapı, tefrişat gibi tüm yapısal süreçlerde yatırımcılarımıza kalite ve yüksek verimlilik odaklı maliyet avantajı sağlıyoruz.

3.  İşletme; Anemon Merkezi Yönetim Ofisi’nde bulunan Satış-Pazarlama; Yiyecek-İçecek; Teknik Hizmetler; Satın Alma; IT direktörlüklerimiz ile;

  ♦ Memnuniyet yaratan konaklama deneyimi için, personel eğitimleri, hizmet standartlarının kurulması, mahal ve mekânların işleve geçişi öncelikli olarak, Otelcilik mesleğinin yazılı kurallarını işletmeye giydiriyoruz; Anemon kültürü ve sürdürülebilir iş modeli ile organizasyonunuzu yapılandırıyoruz.

  ♦ Yatırımın ve yatırımcının mali beklentilerine cevap verecek işlem, kontrol sistemlerini kuruyoruz.

  ♦ Yatırımcılarımızı Türkiye’nin hiçbir zincirinde olmayan Anemon Satın Alma gücüne ortak ediyoruz.

  ♦ Periyodik denetim ve sürekli hizmet içi eğitimlerimiz ile çalışan-müşteri sadakati ve memnuniyetinde yanınızdayız.

  ♦ Hedeflerinizde de birlikteyiz. Uçtan uca rekabet gücümüzle yatırımcılarımızın gücüne güç katıyoruz.

 

 

İŞ MODELLERİMİZ

 

Management Plus

• İşletme Yönetim Danışmanlığını Anemon üstlenir.

• Yatırımcılarımız kendi vergi levhası, izin ve ruhsatları altında; Anemon sevk ve idaresinde; Anemon hizmet kuralları ve satış kanallarını kullanır.

• Anemon, zincir otel işletmesi olarak yaptığı toplu alımlardaki tüm özel şartları yatırımcısı lehine kullanır.

• Anemon, tüm operasyonu yatırımcısı adına yönetir.

• Yıllık bütçeleme; ara dönemlerde sayısal ve hizmet odaklı faaliyet raporları sunar.

• Anemon, yönetim danışmanlığı bedelini brüt işletme karı üzerinden alır.

 

Management

• İşletme Yönetim Danışmanlığını Anemon üstlenir.

• Yatırımcılarımız kendi vergi levhası, izin ve ruhsatları altında; Anemon sevk ve idaresinde; Anemon hizmet kuralları ve satış kanallarını kullanır.

• Anemon, zincir otel işletmesi olarak yaptığı toplu alımlardaki tüm özel şartları yatırımcısı lehine kullanır.

• Anemon, tüm operasyonu yatırımcısı adına yönetir.

• Yıllık bütçeleme; ara dönemlerde sayısal ve hizmet odaklı faaliyet raporları sunar.

• Anemon, yönetim danışmanlığı için sabit bedel ve brüt işletme karı endeksli başarı primi alır.

 

Franchise

• İşletmeciliği yatırımcı üstlenir.

• Yatırımcılarımız kendi vergi levhası, izin ve ruhsatları altında; Anemon’un izni ile markayı ve denetim şartı ile hizmet standartlarını ve satış kanallarını kullanır.

• Anemon, aylık toplam gelir üzerinden hesaplanan marka kullanım bedeli alır. Oran asgari bedel altında hesaplanırsa asgari bedel tahsil edilir.

 

Leasing

• İşletmeciliği Anemon üstlenir.

• Tüm operasyon Anemon vergi levhası, izin ve ruhsatları altında yürütülür.

• Aylık toplam gelir üzerinden hesaplanan kira bedeli yatırımcıya ödenir. Oran asgari bedel altında hesaplanırsa kira bedeli asgari bedel olarak ödenir.

ONLINE REZERVASYON

ONLINE REZERVASYON FORMU İÇİN BU ALANIN ÜZERİNE GELİNİZ