Otel yatırımınıza, markamız ile değer katmak için #birlikteyiz.

 

Ülkemizin otel yatırımcılarına, beklentilerine uygun birliktelikler yaratacak iş modelleri ile 30 yıllık sektörel bilgi birikimimizi

sunarak büyüyoruz.

 

NEDEN ANEMON?

Anemon kendi işletmelerinden edindiği işletme deneyimi kadar, ürettiği ekonomik potansiyeli, marka altında yer alacak

otelleri de ortak ederek gerçek bir sinerji ortamı ile en verimli işletmeleri hedefliyor.

 

NASIL?

Hedeflerinizde de #birlikteyiz. Uçtan uca rekabet gücümüzle yatırımcılarımızın gücüne güç katıyoruz.

 

1. Planlama; Yatırımı yapılacak tesisin, doğru bölgede, doğru kapasite ve hizmet standartları ile konumlanmasını sağlıyoruz.  

 

2. Projelendirme; Projelendirme, uygulama süreçlerinde; tasarım, inşaat, teknik altyapı, tefrişat gibi tüm yapısal süreçlerde 

yatırımcılarımıza kalite ve yüksek verimlilik odaklı maliyet avantajı sağlıyoruz.

 

3.  İşletme; Otel yönetim sistemlerine güç katan Merkezi Yönetim Katkıları

 

a - Otel Yönetim Sistemleri

 

• Hizmet Standartları, İnsan Kaynakları Yönetimi,

 

• Memnuniyet yaratan konaklama deneyimi için, personel eğitimleri, hizmet standartlarının kurulması, mahal ve mekânların işleve

geçişi öncelikli olarak, Otelcilik mesleğinin yazılı kurallarını işletmeye giydiriyoruz; Anemon kültürü ve sürdürülebilir iş modeli ile

organizasyonunuzu yapılandırıyoruz.

 

• Denetim ve Raporlama Yatırımın ve yatırımcının mali beklentilerine cevap verecek işlem, kontrol sistemlerini kuruyor, yönetiyoruz.

Periyodik denetim ve sürekli hizmet içi eğitimlerimiz ile çalışan-müşteri sadakati ve memnuniyetinde yanınızdayız.

 

b - Merkezi Yönetim Katkıları

 

• Satış; Pazarlama organizasyonu; Merkezi “Satış Pazarlama Koordinatörlüğü” ile "Grup faaliyeti kapsamında ilerlenir. Anemon'a ait

rzvanemon.com ve anemonhotels.com ile birlikte uluslararası lider satış kanalları içinde tek noktadan yönetilmeye başlanır. Acente,

organizasyonlar kapsamında; Anemon’un kendi yönetimi altında işlettiği otellerden kaynaklı olarak, tek iletişim ile tüm noktalarda

fiyatlandırma, sözleşme yapabilme özelliği kurumsal acenteler, ulusal çapta çalışan kurumlar ile işbirliğini hızlandırır. 

 

• Satınalma organizasyonu; Yatırımcılarımızı Türkiye’nin hiçbir zincirinde olmayan Anemon Satın Alma gücüne ortak ediyoruz.

Anemon’un kendi işletmesinde olan oteller için kurulmuş, merkezi “Satınalma Direktörlüğü” ile paralel ürün ve tedarikçi seçimlerine

yönlendirilecek; standartları koruyan ve maliyet düşüren bir yönetim sunulacaktır.

 

• Yiyecek İçecek Hizmetler yönetimi; Maliyet yönetimi konusunda satınalma direktörlüğümüz ile paralel çalışan “Yiyecek İçecek

Direktörlüğü” birimimiz; mevsime, bütçeye uygun menüler ile misafir memnuniyeti ve satış ve maliyet unsurlarını yönetmektedir.

 

• İntranet sistemi ile etkin verili departman bazlı takip sistemleri : Tüm Anemon otelleri ile koordine çalışarak, misafir portföyünün

yönetilmesi, misafir sadakat programı, teknik hizmetler gibi departman bazlı işlerde tüm dijital hafızaya erişim ve kontrol

panellerinin kullanımı sağlanacaktır.

 

 

İŞ MODELLERİMİZ

 

Marka Kullanım Anlaşması (Franchising)

Mal sahibi; işletmeciliği de üstlenir. Mal sahibi, Tesisi; işletme ruhsatları alınmış, turizm bakanlık sınıflandırma vasıfları gereği yıldız

standartlarını sağlayacak mahal ve hizmetler tanımına uygun imalatı tamamlanmış; hizmet gereçleri ve sarf malzemeleri

tamamlanmış olarak; "marka sahibinin onayı ile işletmeye başlar. Tüm operasyonu kendi adına düzenlenmiş vergi levhası, izin ve ruhsatlar

altında; Marka sahibinin, izni ile markayı ve denetim şartı ile hizmet standartlarını ve satış kanallarına kullanır. Marka sahibi düzenli olarak

denetim yapar, mal sahibi (marka kullanıcısına) rapor ederek eksiklerin düzeltilmesini ister. Mali, kayıtları asıl kabul edilerek; Toplam Gelir 

üzerinden hesaplanan marka kullanım bedeli aylık olarak öder. Oran asgari bedel altında hesaplanırsa, asgari bedel tahsil edilir. 

 

Yönetim Anlaşması (Management)

 

 

Kiralama Anlaşması  

Marka Sahibi, İşletmeciliği üstlenir. Tüm operasyonu kendi adına düzenlenmiş vergi levhası, izin ve ruhsatlar altında yürütür. Marka sahibi

(kiracı), Tesisi; işletme ruhsatları alınacak, turizm bakanlık sınıflandırma vasıfları gereği yıldız standartlarını sağlayacak mahal ve hizmetler

tanımına uygun imalatı tamamlanmış şekilde teslim alır. Hizmet gereçleri ve sarf malzemeleri kendisi temin eder.  Mali, kayıtlar asıl kabul

edilerek hesaplanan kira bedeli mal sahibine aylık olarak öder. 

 

ONLINE REZERVASYON

ONLINE REZERVASYON FORMU İÇİN BU ALANIN ÜZERİNE GELİNİZ